infomarsk@marsk.sk
+421 43 42604 13

Odberatelia

Prvým odberateľom bola spoločnosť FORD

V roku 2006 sa k nej pridali spoločnosti Peugeot. V roku 2007 spoločnosť rozšírila portfólium svojich významných zákazníkov o spoločnosť Fiat a SNR (priamy dodávateľ automobilových komponentov pre Audi). Spoločnosť naďalej pokračovala v investičnej činnosti. Väčšina investícií smerovala do strojového vybavenia prevádzky.

Mapa odberateľov spoločnosti CIE Mar Sk

PRODUKCIA

Naša spoločnosť je dodávateľom automobilových komponentov pre podskupiny dielov na hnacie a hnané nápravy automobilov ako sú náboje kolies, čapy brzdy a ložiskové krúžky. Vysoké nároky našich zákazníkov na nami dodávané diely, ktoré musia spĺňať prísne bezpečnostné kritériá, sú aplikované do sofistikovaných procesov výroby a kontroly dielov s využitím robotizovaných pracovísk a POKA YOKE systémov. Pomocou týchto nástrojov a kvalifikovaného personálu spĺňame kvantitatívne požiadavky našich odberateľov, ktoré sú priamo naviazané na predaj automobilov v jednotlivých regiónoch.

Úzko spolupracujeme s našimi odberateľmi

Naša spoločnosť veľmi úzko spolupracuje s našimi odberateľmi pri vývoji a overovaní nových dielov, prípadne konštrukčných inovácií, aby sme udržali vysoké tempo technického pokroku v našom segmente výroby.