infomarsk@marsk.sk
+421 43 42604 13

CIE Mar Sk

Vitajte v spoločnosti

Už v roku 2003, keď narastala konkurencia v sektore výroby automobilových komponentov, GAT a.s. začala skúmať možnosti etablovania sa vo východnej Európe. Potreba diverzifikácie výrobných aktivít združenia bola evidentná a bolo nevyhnutné priblížiť sa klientom skupiny (PSA, FORD), ktorí zriadili, resp. majú v úmysle zriadiť svoje výrobné závody vo východnej Európe za účelom zvýšenia úrovne našich služieb pre zákazníkov a udržania konkurencieschopnosti.

V zásade podliehali analýze rôzne možné lokality pre založenie novej prevádzky. Naša skupina sa sústredila najmä na Českú a Slovenskú republiku.

Rozhodnutie pre Slovensko a lokalitu Martin bolo prijaté z nasledujúcich dôvodov:

  • kvalifikovaná pracovná sila
  • geografická poloha (závody VW, PSA, KIA)
  • ekonomické prostredie

Firma bola založená v roku 2005.

Svoje sídlo vybudovala a uviedla do prevádzky v máji 2006, je umiestnené v priemyselnom parku MARTIN – SUČANY. Spoločnosť MAR SK dodáva komponenty ako priamy dodávateľ v automobilovom priemysle pre predmontážne a montážne závody po celom svete.

Hlavní zákazníci

CERTIFIKÁTY

ISO 45001:2018
Certifikát - FORD Q1 Preferred Quality Status
Snímka

PODPORUJEME

Spoločnosť CIE Mark SK je priamy dodávateľ komponentov v automobilovom priemysle pre montážne závody po celom svete.